Zde naleznete co se u nás děje a co plánujeme

Další plánované akce

1x týdně Pravidelné doučování v DD v Novém Strešecí

1x týdně Pravidelný doprovod dětí na jezdecký kroužek v Lužné

2x týdně Pravidelná Canisterapie v DD v Dolních Počernicích 

1x týdně Pravidelná Canisterapie u hendikepovaných dětí 

08-15. 07. 2023 - Letní tábor 
09.09. 2023 - ProDobroFEST - Integrační dětský den a koncert
05. 12. 2023  - Miklášská ve všech našich DD                                                                                                                             23-26. 2023 - Vánoce na horách pro děti, které si ani o Vánocích nikdo nevezme domů
únor 2024 - Lyžařský výcvik
duben 2024 - Čarodějnice