Zde naleznete co se u nás děje a co plánujeme

Další plánované akce

5. 12.                      Mikulášská po všech našich dětských domovech 

23. - 36. 12.           Vánoce na horách pro děti, které by jinak trávily štědrý den v DD

11. - 18. 2. 2023    Lažařský výcvik o jarních prázdninách na Barce
7. - 10. 4. 2023      Velikonoce na Barce 

             Alternativa výroční zprávy 2021