Zde naleznete co se u nás děje a co plánujeme

Další plánované akce

Výpomoc se službami v "našich" dětských domovech v době Covidové

V době kovidové vypomáháme se službami v DD Nové Strašecí a DD Krnsko. Tato doba je náročná pro všechny. Domovy se v době karantén a onemocnění zaměstnanců potýkají s nedostatkem lidí, kteří by se o děti postarali, ale i ohromným nárustem objemu práce například spojenými s on-line výukou. Proto za vychovatele zaskakujeme. Ať za nemocné, či aby mohli odpočinout od přesčasů, kterých mají nyní mnoho. 

24. 4. 2021 - Potravinová sbírka

I letos nám Potravinová banka Praha poskytne prostor pro sbírání potravin v rámci celorepublikové sbírky pro naše potřebne. Moc děkujeme

Úspěšná certifikace CT týmu

Milí přátelé, dnes pro Vás máme skvělou zprávu. Představujeme Vám náš úspěšně certifikovaný canisterapeutický tým, Míšu s Rozárkou. Zkoušky byly týmu z důvodu Covid několikrát zrušeny a v neděli hned na poprvé a s úspěchem holky zkoušky složily.

Zároveň velmi děkujeme Vy rozhodujete, my pomáháme , NF Tesco , za finanční podporu certifikace týmu a canisterapie pro naše klienty.

Pomáháme seniorům

Dobrodějky pomáhat nepřestaly. V současné situaci jsou nejvíce ohrožení senioři, proto jsme se rozhodly zaměřit naši pomoc právě na ně, ač nejsou naší cílovou skupinou. Doučování dětí nyní probíhá jen přes vzdálený přístup, máme tedy čas pomoci seniorům s rozvozem potravin.

Preventivní opatření v dětských domovech

Vážení a milí, v důsledku preventivních opratření dětských domovů v reakci na šíření COVID-19, která plně respektujeme , jsme nuceni omezit naši činnost. Tam, kde nebude možný přímý kontakt,  využijeme v případě zájmu moderních technologií ;-) Pravidelná doučování tedy budou moci probíhat například pře skype ;-)

             Alternativa výroční zprávy 2019