Canisterapie

Našim kamarádům klientům poskytujeme canisterapii a rádi pomůžeme i Vám. Stačí nás kontaktovat po telefonu, či e-mailu uvedeným v kontaktech a určitě se domluvíme. 
Umíme zajistit zooterapii i s dalšími zvířaty ♥

Co je canisterapie?

Je to metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. 

Canisterapie zná tyto formy: aktivace, terapie, edukace a krizová intervence

Zdroj: Canisterapie - Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Canisterapie dne 3. 11. 2020

Náš canisterapeutický tým

Rozárka s Míšou:

Rozárka - Je tříletá psí slečna, která za dětmi a hendikepovanými kamarády jezdí od svých 3 měsíců. Je to Rarášek, který nezkazí žádnou legraci a krom dětí ještě opravdu moc miluje míčky :-)

Míša- Je lidský člen týmu, má bohaté zkušenosti s prácí s dětmi a hendikepovanými již od roku 2007. Dříve se také věnovala Hippoterapii (terapie koněm). Má rovněž magisterské vzdělání v oboru sociální práce.

Míša s Rozárkou se dál vzdělavají, aby jejich terapie byla co nejpřínosnější. Vzdělávání i certifikace  je spolufinacováno ze zdrojů od  NF Tesco.

Chystají se:

Sunny a Monča

Mája a Lenka

Lola a Verča